BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Öğrencilerimizin yararlanabileceği Bilgisayar Labaratuarı ve projeksiyon bulunmaktadır. Geliştirilen bu eğitim programı iki yıl süreli olarak planlanmıştır. Program her eğitim yılının sonunda 6şar haftalık Endüstriye Dayalı Öğrenim ile desteklenmiştir. Bu programda kullanılan eğitim programı modeli, günümüz teknolojisine uygun Bilgisayar Teknikerini yetiştirmektir. Programda İş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amaçlanmıştır.

Program İş Olanakları

 • Bilgisayar ve Çevre Birimleri montaj, bakım, onarım ve arıza giderme
 • Küçük ve orta ölçekli program yazma Ofis yönetimi, programlama, donanım vb. konularda eğitim verebilme
 • Bilgisayar satış ve servis firmalarında çalışabilme
 • Tek ve çok kullanıcılı işletim sistemlerini kurma ve işletme
 • Orta ve büyük ölçekli veritabanı oluşturma, programlama ve yönetme
 • Küçük ve orta ölçekli yerel ağ kurma ve yönetme
 • Orta ve ileri seviye web tasarımı yapma, yönetme ve düzenleme işlemlerini yapabilme

Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunlarının Yatay ve Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar

Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, diğer meslek yüksekokullarında bulunan aynı ön lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Lisans programlarına geçiş, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı sonucuna göre yapılır ve başarılı olanların dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

 • Bilgisayar Bilimleri,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • Bilgisayar-Enformatik,
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Fizik
 • İstatistik,
 • Yazılım Mühendisliği,
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
 • Matematik - Bilgisayar,
 • Meteoroloji Mühendisliği,
 • Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar,
 • Uzay Mühendisliği