BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Bilişim dünyasındaki hızlı değişimlere ve gelişmelere bağlı olarak gerek yazılım, donanım ve gerekse altyapı alanında gittikçe artan bilgisayar uzmanlarına duyulan gereksinimin giderilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Program, temel bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlerdeki bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek üzere düzenlenmiştir.

Bilişim alanında her gün artan ihtiyaca hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Program İş Olanakları

 • Sanayi Kuruluşları, Bilgisayar Pazarlama ve Teknik Destek Firmaları, Donanım, Yazılım ve Yazılım Geliştiren Firmalar, Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, Internet Çözümleri Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri gibi çeşitli sektörlerde sistem destek uzmanı, programcı, bilgisayar teknisyeni, bilgisayar sistem yöneticisi, bilgisayar sistem sorumlusu, web tasarım uzmanı, teknoloji pazarlama uzmanı gibi görevlerde çalışabileceklerdir.

Bilgisayar Teknolojisi Programı Mezunlarının Yatay ve Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar

Bilgisayar Teknolojisi öğrencileri, diğer meslek yüksekokullarında bulunan aynı ön lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Lisans programlarına geçiş, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı sonucuna göre yapılır ve başarılı olanların dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

Sınavsız Geçiş Sistemi ile Başvuru Yapabilecek Bölümler

 • Bilgi İşlem,
 • Bilgisayar,
 • Bilgisayar Donanım,
 • Bilgisayar İşletimi,
 • Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,
 • Bilgisayar Programcılığı,
 • Bilgisayar Yazılım,
 • Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olanlar Bilgisayar Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçişle yerleştirilebilirler. Ayrıca “Sınavsız Geçiş Sistemi” dışında kalan diğer meslek liseleri ve genel lise mezunları da bu programı (YGS-1) 145,000 ve üstü puan alarak tercih etme imkânına sahiptirler.
 • Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

  Bilgisayar Teknolojisi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı almak şartıyla geçebilirler. Böylece eğitim hayatına devam etmiş olurlar.

 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar-Enformatik,
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Öğretmenliği
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknoljileri Öğretmenliği
 • Enformasyon Teknolojileri
 • Kontrol Öğretmenliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Fizik
 • İstatistik,
 • Yazılım Mühendisliği,
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
 • Matematik - Bilgisayar,
 • Meteoroloji Mühendisliği,
 • Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar,
 • Uzay Mühendisliği

Neden Bilgisayar Teknolojisi?

Günümüzde gelişen teknolojiye de bağlı olarak insanlar çalışmalarının büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ve buna paralel olarak Türkiye'de de Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak şu anda bilgisayar kullanılmayan sektörler de gelecekte bilgisayar kullanma gereksinimi duyacaklardır. Bununla beraber bu sektörlerde bilgisayarla ileri düzeyde her iş kolunda çalışabilen ara eleman işgücüne ihtiyaç olacaktır. Bilgisayar Teknolojisi Programı’ mızda, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek nitelikli elemanlar yetiştirmektedir ve sektörlerdeki bu açığı kapatmak ve ülkeye bu alanda yetişmiş işgücü kazandırmaktadır.