TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI

Son yıllarda bitkisel ürünlere olan talep gittikçe artmaktadır. Artan talep ile ilgili olarak bu konuda bilgili uzman kişilere olan ihtiyaç da artmıştır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı uzman kişilere olan bu ihtiyacı karşılama amacı ile kurulmuştur. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı, zengin bitki çeşitliliğine sahip olan ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkilerinin biyolojik özelliklerinin tespiti, korunması ve kültüre alınması çalışmaları yanında tıbbi bitki ve drog satışı yapılan işyerleri, güzellik salonları, parfümeri ve kozmetik kollarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini hedeflemektedir. 
Programımızın misyonu, çağın ve dünyanın gereksinimleri ile uyum içinde güncellediği yüksek eğitim kalitesi ile, başta bölge olmak üzere ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda eksik olan uzman teknikerlerin yetiştirilmesidir. 
Programımızın vizyonu, bölgesel kaynaklar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak evrensel değerlerle bilgi ve hizmet üretmek; öğrenci merkezli anlayışımız ile ülke çapında kabul görmektir.

Program İş Olanakları

Programımızdan mezun olan teknikerler, tıbbi bitki ve drogların ithalat ve ihracatını yapan özel sektördeki işyerlerinde, bitkisel ilaç imal eden laboratuarlarda, güzellik salonlarında, fitoterapi ve aromaterapi merkezlerinde, aktarlarda, parfüm ve kozmetik sanayinde, çalışabilir ve bu gibi işyerleri açabilirler. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilebilirler. Ayrıca programı başarı ile tamamlayanlar 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde olacaklarından başka fakültelere dikey geçiş yapabilirler.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Mezunlarının Yatay ve Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, diğer meslek yüksekokullarında bulunan aynı ön lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Lisans programlarına geçiş, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı sonucuna göre yapılır ve başarılı olanların dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

  • Bahçe Bitkileri,
  • Bitki Koruma,
  • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,
  • Kimya Bölümü,
  • Tarla Bitkileri,