.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı-Aday Öğrenci

Nüfus ve Vatandaşlık Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Tefenni Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü / Nüfus ve Vatandaşlık Programı

ISCED KODU

005.0312.003

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Tefenni ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA

Kamu yönetimindeki reform süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün iş yoğunluğunda önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede kamusal ve özel sektörde gerekli mevzuat bilgisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörün gelişen ihtiyaçlarını öngörebilecek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ve kalitede çalışanlar yetiştirilmesini hedefleyen nüfus ve vatandaşlık bölümünün eğitim ve öğretim programı da bu yönde belirlenmiştir.  Nüfus ve Vatandaşlık Programı 2020 yılından bu yana eğitime devam etmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 4 yarıyıl da teorik ve uygulamalı olmak üzere program derslerinden başarılı olmaları -toplam 120 AKTS kredi tamamlamaları- ve staj yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı unvanını almaktadır.

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi ve zorunlu stajı kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda zorunlu staj uygulaması vardır. Öğrenciler, yüksekokulumuzun belirlediği staj takvimi içinde 30 işgününü kapsayan staj yapmak zorundadır. Staj, program alanı ile ilgili işletme veya kurumlarda, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Öğretim Görevlisi

2

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programın mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerinde çalışırlar. Mezunlar; İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm kamu kuruluşlarında, özel hukuk danışmanlık bürolarında, noterlerde, Kızılay ve özel sektör gibi alanlarda geniş iş imkanına sahiptirler.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Tefenni Meslek Yüksekokulu | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DERS İÇERİKLERİ

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40735

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Yok

YURT İMKÂNI

Özel Yurtlar ve Pansiyonlar vardır.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Halkla İlişkiler·         

Aday Öğrenciler