.

Birim Danışma Kurulu


ADI SOYADI


ÜNVANI


GÖREVİ

BİRİM DANIŞMA KURULUNDAKİ GÖREVİ

Sadık Yüksel SIVACI

Doç. Dr.

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Orhan GÜNGÖR

Öğr. Gör.

Yüksekokul Müdür  Yrd.

Başkan Yardımcısı

Aykut SEZGİN

Öğr. Gör.

Yüksekokul Müdür  Yrd.

Başkan Yardımcısı

Halil AKMANSOY

Öğr.Gör.


Üye

Engin KAVAK

Öğr. Gör.

Üye

Semra DEMİR GÜLBAHAR

Öğr. Gör.

Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı

Üye

Ümit ALAGÖZ

Tefenni Belediye Başkanı

Kamu Temsilcisi(Dış Paydaş)

Levent TOKMAKER


Özel  Sektör Temsilcisi (Dış Paydaş)

Nasuh ÖZYURT

Tefenni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi(Dış Paydaş)

Kemal ŞAKIR

 

Memur

Mezun Öğrenci

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar
  • Birim Danışma Kurulu