YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Yerel Yönetimler Programının Amacı; Ülkemizde yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin gün geçtikçe artması ve mahalli idare birliklerinin de önemli fonksiyonlar üstlenmeye başlamaları; bu birimlerin alanında yetişmiş, bilgi ve donanıma sahip eleman ihtiyacını artırmıştır. Bu amaçla, Yerel Yönetimler Programı; başta yerel yönetimler olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Mezun olacak öğrencilerimizin bakanlıkların merkez teşkilatı, belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, bölge kalkınma ajansları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde iş bulma olanakları bulunmaktadır.

Yerel Yönetimler Programı Öğrencilerinin Yatay Geçiş Yapabileceği Programlar Yerel Yönetimler Programı öğrencileri, diğer meslek yüksekokullarında bulunan aşağıdaki ön lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler;

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yerel Yönetimler Programı Öğrencilerinin Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar Lisans programlarına geçiş, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı sonucuna göre yapılır ve başarılı olanların dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıdaki gibidir:

  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.