.

İdari Personel

Züleyha SAKA
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 72 00
E-posta: zsaka@mehmetakif.edu.tr
Adem KILINÇ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: 0248 213 72 04
E-posta: akilinc@mehmetakif.edu.tr
Mustafa YURDASİPER
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 7212
E-posta: myurdasiper@mehmetakif.edu.tr
Hanım EKİNCİ
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: hanimekinci@mehmetakif.edu.tr
İsmail KAVAK
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: ikavak@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman SUNA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: asuna@mehmetakif.edu.tr
Feray ÖZKAN ŞENTÜRK
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri- Bölüm Sekreterliği
Telefon: +90 248 213 7209- 7230
E-posta: fsenturk@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin UYSAL
Memur
Mali İşler - Taşınır Kayıt Kontrol-Kütüphane
Telefon: +90 248 213 7208
E-posta: huseyinuysal@mehmetakif.edu.tr
Hatice EMEKSİZ
Bilgisayar İşletmeni
Personel / Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 72 06
E-posta: hozansoy@mehmetakif.edu.tr
Osman TURGUT
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: oturgut@mehmetakif.edu.tr
Gülsüm KARA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: gkara@mehmetakif.edu.tr
Ömer SARGIN
Memur
Özel Kalem- Santral
Telefon: +90 248 213 72 00 - 72 05
E-posta: osargin@mehmetakif.edu.tr
Muharrem AYDEMİR(2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü'nde Görevli)
Şef
Telefon: +902482137205
E-posta: maydemir@mehmetakif.edu.tr
İsmail DEMİR
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +902482137212
E-posta: idemir@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar
  • Birim Danışma Kurulu