.

İdari Personel

Seyit Gazi KARABAĞ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: sgkarabag@mehmetakif.edu.tr
Muhammet ÖZTÜRK
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: mozturk@mehmetakif.edu.tr
Feray ÖZKAN ŞENTÜRK
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: fsenturk@mehmetakif.edu.tr
Ömer SARGIN
Memur
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: osargin@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin UYSAL
Memur
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: huseyinuysal@mehmetakif.edu.tr
Züleyha SAKA
Memur
Yazı İşleri, Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: zsaka@mehmetakif.edu.tr
Mustafa YURDASİPER
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: myurdasiper@mehmetakif.edu.tr
Hanım EKİNCİ
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: hanimekinci@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman SUNA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: asuna@mehmetakif.edu.tr
İsmail KAVAK
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: ikavak@mehmetakif.edu.tr
Osman TURGUT
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: oturgut@mehmetakif.edu.tr
Gülsüm KARA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: gkara@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar
  • Birim Danışma Kurulu