.

İdari Personel

Feray ÖZKAN ŞENTÜRK
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri V.
Telefon: +90 248 213 7209
E-posta: fsenturk@mehmetakif.edu.tr
Feray ÖZKAN ŞENTÜRK
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 72 09
E-posta: fsenturk@mehmetakif.edu.tr
HÜSEYİN UYSAL
Memur
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 7208
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Ömer SARGIN
Memur
Telefon: +90 248 213 72 05
E-posta: osargin@mehmetakif.edu.tr
Züleyha SAKA
Sürekli İşçi
Yazı İşleri, Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 72 00
E-posta: zsaka@mehmetakif.edu.tr
Mustafa YURDASİPER
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 72 26
E-posta: myurdasiper@mehmetakif.edu.tr
Hanım EKİNCİ
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 72 26
E-posta: hanimekinci@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman SUNA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: asuna@mehmetakif.edu.tr
İsmail KAVAK
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: ikavak@mehmetakif.edu.tr
Osman TURGUT
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: oturgut@mehmetakif.edu.tr
Gülsüm KARA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 72 12
E-posta: gkara@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon Vizyon
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar
  • Birim Danışma Kurulu