.

Spor Yönetimi Programı-Aday Öğrenci

Spor Yönetimi Programı

PROGRAMIN BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM

Tefenni Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM / PROGRAM ADI

Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Spor Yönetimi Programı

ISCED KODU

005.1014.001

EĞİTİMİN NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Eğitim, Burdur’un Tefenni ilçesinde yüksekokulumuza ait alan içerisindeki okul binasında yürütülmektedir.

PROGRAM HAKKINDA

 

Programın amacı; spor ve spor yönetimini tanımlayabilme, spor tesisleşmesi ile planlamasını bilme ve projelendirebilme, etkili ve akıcı sunum yapabilme, nüfus, iklim ve coğrafi koşullara göre tesis planlamayı bilme ve projelendirebilme, spor istihdam alanına uygun iş mektubu oluşturabilme, bireysel ve grup olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, spor yönetimi alanındaki teorik bilgileri, çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme, spor yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri getirebilme becerisini geliştirme, spor yönetimi alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme, spor yönetiminde güncel yaklaşımları takip etme ve yerel projelerle ilişkilendirebilme , spor yönetimi hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma, sporda yetenek seçimine ait bilgi sahibi olma ve yetenek seçimi projesi oluşturabilme, uzun dönem sporcu gelişim planlarının hem insan kaynakları hem de iktisadi yapısını planlayabilmedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, spor organizasyonuna ihtiyaç duyan tüm kamu kuruluşları, spor tesisleri ve projelerinde, gençlik spor genel müdürlüğünde, gençlik spor il ve ilçe müdürlüklerinde, spor federasyonları, özel sektör de çalışabilmektedirler.

STAJ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldır. Program eğitimi, dört yarıyıl süren yüz yüze örgün eğitimi ve zorunlu stajı kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Programımızda teorik eğitim verilmekle birlikte bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir.
Programda zorunlu staj uygulaması vardır. Öğrenciler, yüksekokulumuzun belirlediği staj takvimi içinde 30 işgününü kapsayan staj yapmak zorundadır. Staj, program alanı ile ilgili işletme veya kurumlarda, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılabilir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI

Profesör

 

Doçent

 

Dr. Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

3

Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.
Ancak normal program süresi sonunda (4 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden katkı payı ücreti alınır. Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programın mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerinde çalışırlar. Mezunlar;

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Tefenni Meslek Yüksekokulu | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DERS İÇERİKLERİ

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Yok

YURT İMKÂNI

Özel Yurtlar ve Pansiyonlar vardır.

YEMEK İMKÂNI

Okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur.

HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Okulumuzda kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır. İlgili duyurular güz yarıyılı başında okulumuz tarafından ilan edilmektedir.

BURS İMKÂNI

 Her yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından okulumuza burs kontenjanı verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE
GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS BÖLÜMLERİ

İşletme

İşletme Yönetimi

Rekreasyon

Spor Yöneticiliği

Aday Öğrenciler